1
1

UNDER HÖSTEN 2019 ÄR ADVOKAT MARTIN CULLBERG TJÄNSTLEDIG. HAN ÅTAR SIG INTE NÅGRA NYA UPPDRAG.

Byrån sitter i kontorsgemenskap med Stahre Persson Advokatbyrå