1
1

Advokatbyrån Martin Cullberg är en advokatbyrå som är helt specialiserad på brottmål.

Byråns huvudsakliga fokus ligger på privata och offentliga försvararuppdrag samt uppdrag som målsägandebiträde. Vi utför även resningsansökningar, rättsutredningar, omvandling av livstidsstraff och biträder i frågor om senareläggning av villkorlig frigivning från anstalt.

Vi åtar oss uppdrag över hela Sverige!

Som en av få advokatbyråer i Stockholm har vi valt att bara jobba med brottmål. Denna specialisering medför att alla advokater och jurister på advokatbyrån är erfarna inom alla typer av brottmål och har stor erfarenhet av att biträda klienter misstänkta eller utsatta för brott. Eftersom vi sitter i rätten eller i polisförhör i princip varje dag, är det ytterst få situationer som är nya för oss och vi kan förbereda våra klienter på vad som än kan hända. De flesta andra advokatbyråer måste jobba med annan juridik för att kunna försörja sig och de har därför inte vår kunskapsbas.

När du begär en försvarsadvokat från Advokatbyrån Martin Cullberg ska du som klient veta att du företräds en av de bästa advokaterna i Sverige. En advokat som alltid är beredd på att ge allt för klienten, som vänder på varenda sten och som aldrig går till rätten oförberedd. Du får dessutom tillgång till ett försvararteam som kan bistå dig i större mål och som kan jobba på flera fronter samtidigt om det är tidspress i ditt ärende.

För att säkerställa att alla advokater på advokatbyrån håller högsta klass och känner till hur domarna tänker är ett krav för att få jobba på advokatbyrån att juristerna har genomfört tingstjänstgöring på en tingsrätt, något som också kräver höga betyg från juristprogrammet.

Att vara försvarsadvokat är för oss en livsstil, inte ett yrke. Vi finns tillgängliga för dig och är beredda att göra vårt yttersta för att tillvarata dina intressen!

Har du frågor rörande något ärende är du välkommen att kontakta oss.

cups_2