1
1

Advokatbyrån Martin Cullberg är en advokatbyrå som är helt specialiserad på brottmål.

KONTAKTA OSS PÅ TEL. NR 08-650 40 60

Byrån sitter i kontorsgemenskap med Stahre Persson Advokatbyrå

Byråns huvudsakliga fokus ligger på privata och offentliga försvararuppdrag samt uppdrag som målsägandebiträde. Vi utför även resningsansökningar, rättsutredningar, omvandling av livstidsstraff och biträder i frågor om senareläggning av villkorlig frigivning från anstalt.

Vi åtar oss uppdrag över hela Sverige!

Som en av få advokatbyråer i Stockholm arbetar vi nästan uteslutande med brottmål. Denna specialisering medför att alla advokater och jurister på advokatbyrån är erfarna inom alla typer av brottmål och har stor erfarenhet av att biträda klienter misstänkta eller utsatta för brott. Eftersom vi sitter i rätten eller i polisförhör i princip varje dag, är det ytterst få situationer som är nya för oss och vi kan förbereda våra klienter på vad som än kan hända.

När du begär en försvarsadvokat från Advokatbyrån Martin Cullberg ska du som klient veta att du företräds en av de bästa advokaterna i Sverige. En advokat som alltid är beredd på att ge allt för klienten, som vänder på varenda sten och som aldrig går till rätten oförberedd. Du får dessutom tillgång till ett försvararteam som kan bistå dig i större mål och som kan jobba på flera fronter samtidigt om det är tidspress i ditt ärende.

Att vara försvarsadvokat är för oss en livsstil, inte ett yrke. Vi finns tillgängliga för dig och är beredda att göra vårt yttersta för att tillvarata dina intressen!

Har du frågor rörande något ärende är du välkommen att kontakta oss på tel. nr 08-650 40 60.