1
1

Martin Cullberg är specialiserad på brottmål och arbetar i huvudsak som försvarsadvokat. Denna specialisering medför att han har erfarenhet av alla typer av brottmål. Eftersom Martin sitter i rätten eller i polisförhör i princip varje dag, är det ytterst få situationer som är nya för honom och han kan därför förbereda dig som klient på vad som kan hända så att du känner dig trygg i en annars stressig situation.

What you see is what you get!

I en tid när andra brottmålsbyråer försöker växa sig stora och anställa så många advokater och biträdande jurister som möjligt för att kunna ta in allt fler mål gör advokatbyrån Martin Cullberg tvärtom. Det finns inga andra anställda som tar mål i Martins namn. Anledningen till det är att ett bra försvar börjar dag ett. Varje polisförhör räknas! Har du begärt Martin Cullberg så är det honom du ska ha. Endast i de fall domstolen bokar ut mål utan hänsyn till advokaternas kalendrar kan det bli aktuellt med att hitta ersättare.

När du begär Martin ska du som klient veta att du företräds av en av de bästa advokaterna i Sverige. En advokat som alltid är beredd på att ge allt för klienten, som vänder på varenda sten och som aldrig går till rätten oförberedd.

Martin åtar sig uppdrag över hela Sverige.

Har du frågor rörande något ärende är du välkommen att kontakta byrån på tel. nr 08-650 40 60.