Harri Keränen

är advokat och är specialiserad på brottmål.

Han arbetar som försvarsadvokat men åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde.

Harri Keränen har tidigare arbetat på Advokatfirman Defens men arbetar sedan 2021 på Advokatbyrån Martin Cullberg.

Utöver juridik har Harri Keränen studerat retorik, statsvetenskap och kriminologi.

Harri Keränen har med stor framgång företrätt misstänkta personer i stora brottmål och har en bred erfarenhet av alla typer av mål. Han har bl.a. arbetet i följande mål.

Som försvarsadvokat för person som frikändes för uppmärksammat människorov i Tyresta Nationalpark. 

Som privat ombud för person som dömdes till döden i Thailand där Harri Keränen hjälpte personen få straffet verkställt i Sverige som sedan avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen. 

Som målsägandebiträde för flertal familjer i medialt uppmärksammat mål där SAS-anställd dömdes för grov mordbrand. 

Som försvarsadvokat för ung person som frikändes i mål om grov mordbrand och grovt rån.

Som försvarsadvokat för misstänkt person i mål om grovt narkotikabrott i Örebro. 

På fritiden ägnar sig Harri Keränen åt träning (styrketräning och löpning) fiske och jakt.  Harri Keränens arbetsspråk är svenska, engelska och finska.

Mail: harri@martincullberg.se

Mobil direkt: 0706-147681

OBS! Vi åtar oss inte uppdrag eller överklaganden per mail eller sms.