Albin Rundqvist

är biträdande jurist och är specialiserad på brottmål.

Han arbetar som målsägandebiträde.

Albin har tidigare arbetat på Tiger of Sweden men arbetar sedan 2021 på Advokatbyrån Martin Cullberg.

Albin studerade juridik vid Stockholms universitet.

På fritiden ägnar sig Albin åt jakt, fiske, surfing och hundträning.  Albins arbetsspråk är svenska och engelska.

Mail: albin@martincullberg.se

Mobil direkt: 0707-238870

OBS! Vi åtar oss inte uppdrag eller överklaganden per mail eller sms.