Elin Ternert

är advokat och är specialiserad på brottmål.

Hon arbetar som försvarsadvokat men åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt som ombud inom familjerätt.

Elin Ternert har tidigare arbetat på Advokatfirman Starhre Persson men arbetar sedan 2021 på Advokatbyrån Martin Cullberg.

Utöver juridik har Elin Ternert studerat franska och har en bakgrund som officer i Försvarsmakten.

På fritiden ägnar sig åt tennis.

Elin Ternerts arbetsspråk är svenska, engelska och franska.

Mail: elin@martincullberg.se

Mobil direkt: 0707-672229

OBS! Vi åtar oss inte uppdrag eller överklaganden per mail eller sms.