Hoppa till innehåll

Förberedelse till rån – på vilka grunder kan man dömas och hur ser straffskalan ut för det?

– Det kan man inte. Endast förberedelse till grovt rån är straffbelagt. Straffskalan för förberedelse ligger lägre än den för fullbordade brott och om det är frågan om en mindre allvarlig gärning eller om faran för att ett fullbordat brott bara var ringa, så ska personen inte dömas för brott.