Hoppa till innehåll

Harri Keränen

Advokat Harri KeränenHarri Keränen

är advokat och är specialiserad på brottmål.

Han arbetar som försvarsadvokat men åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde.

Harri Keränen har tidigare arbetat på Advokatfirman Defens men arbetar sedan 2021 på Advokatbyrån Martin Cullberg. Utöver juridik har Harri Keränen studerat retorik, statsvetenskap och kriminologi.

Harri Keränen har anlitats som försvarare i ett flertal stora och uppmärksammade brottmål:

Som försvarsadvokat för person som frikändes i ett mål om grov mordbrand och grovt rån i Västerås.

Som försvarsadvokat för en person som frikändes för ett uppmärksammat människorov i Tyresta Nationalpark. 

Som försvarsadvokat för en person i ett påstått kontraktsmord i Örebro.

Som försvarsadvokat för en person i ett mål om synnerligen grovt narkotikabrott i södra Stockholm. 

Som försvarsadvokat för en högt uppsatt person i det s.k. kristallmålet i Uppsala.

Som privat ombud för en person som inledningsvis dömts till döden i Thailand, men senare fått straffet tidsbestämt till 21 år. Advokat Harri Keränen hjälpte personen få straffet verkställt i Sverige. Målet avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen.

Som målsägandebiträde för ett flertal familjer i ett medialt uppmärksammat mål där en SAS-anställd dömdes för grov mordbrand. 

Som försvarsadvokat för en person i ett mål om grovt narkotikabrott i Örebro. 

På fritiden ägnar sig Harri Keränen åt träning (styrketräning och löpning) fiske och jakt.  Harri Keränens arbetsspråk är svenska, engelska och finska.

Mail: harri@martincullberg.se

Mobil direkt: 0706-147681

OBS! Vi åtar oss inte uppdrag eller överklaganden per mail eller sms.