Hoppa till innehåll

Stefan Olafsson

Jur kand Stefan OlafssonStefan Olafsson

är advokat och specialiserad på brottmål.

Stefan Olafsson åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Stefan Olafsson har en juristexamen från Lunds universitet. Han har tidigare arbetat på Lagerlöfs Advokatbyrå i Malmö och genomfört tingsmeritering vid Attunda tingsrätt. 

Stefan Olafsson har varit delaktig i arbetet med försvaret i ett flertal stora brottmål, varav några nämns nedan.

World Exchange-målet i Svea Hovrätt (B 1718-22) där omfattande Encrochat-bevisning åberopades mot klienten.

Ett mål om förberedelse och stämpling till mord, grovt vapenbrott och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor i Hovrätten över Skåne och Blekinge där Encrochat-bevisning åberopades mot klienten (B 1979-22).

Ett mål om grovt penningtvättsbrott, synnerligen grova narkotikabrott och grova narkotikabrott i Svea Hovrätt med bevisning bestående av Encrochat, Sky och ANOM åberopats mot klienten (B 14527-22).

Utöver juridik har Stefan Olafsson studerat matematik, kriminologi och filosofi. På fritiden ägnar sig Stefan Olafsson åt styrketräning och badminton. 

Stefan Olafssons arbetsspråk är svenska och engelska. 

Mail: stefan@martincullberg.se

Mobil direkt: 0700-220320

OBS! Vi åtar oss inte uppdrag eller överklaganden per mail eller sms.