Hoppa till innehåll

Elin Ternert

Advokat Elin Ternert

Elin Ternert

är advokat och är specialiserad på brottmål.

Hon arbetar som försvarsadvokat men åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde i tvångsmål samt som ombud rörande vårdnad, boende och umgänge.

Elin Ternert har en bakgrund som officer inom marinen och har genomfört sin officersutbildning i armén och flottan och därefter tjänstgjort som officer under flera år inom Försvarsmakten.

Elin Ternert har arbetat som advokat på Stahre Persson advokatbyrå men arbetar sedan 2021 på Advokatbyrån Martin Cullberg.

Elin Ternert har anlitats som försvarare i flertalet stora och uppmärksammade brottmål:

Som försvarsadvokat för en person som frikändes för våldtäkt i ett medialt uppmärksammat mål.

Som försvarsadvokat för en ungdom i ett mordförsök.

Som försvarsadvokat för en person i ett av Uppsalas största knarkärenden någonsin, utredningsmaterialet i målet består av Encrochat, SKY ECC och ANOM. 

Som försvarsadvokat för en person avseende medhjälp till försök till mord, där utredningen består av material från SKY ECC. 

Som försvarsadvokat för en person i ett påstått synnerligen grovt vapenbrott och medhjälp till mord.

Som försvarsadvokat för en person i två påstådda fall av synnerligen grova narkotikabrott samt synnerligen grov narkotikasmuggling. Utredningen består av material från Encrochat.

Som målsägandebiträde för flertalet personer som utsatts för övergrepp i samband med castingsammanhang.

Elin Ternert har även fått prövningstillstånd till hovrätten avseende vårdnad, boende och umgänge vid ett flertal tillfällen.

På fritiden ägnar sig Elin Ternert gärna åt att spela tennis.

Elin Ternerts arbetsspråk är svenska, engelska och franska.

Mail: elin@martincullberg.se

Mobil direkt: 0707-672229

OBS! Vi åtar oss inte uppdrag eller överklaganden per mail eller sms.