Hoppa till innehåll

Utsatt för sprängdåd? – Begär Målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för ett sprängdåd? Attacker med handgranater och olika typer av bomber har ökat markant de senaste åren. Skadorna av ett sprängdåd är ofta massiva och orsakar förutom materiell skada även betydande psykiskt lidande genom ökad otrygghet, behov av att lösa nytt boende och polisutredning.

Om polisen lyckas identifiera gärningspersonerna och målet går till rättegång behöver du ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig med alla frågor som uppstår och som kan se till så att du får skadestånd.

Begär advokat Martin Cullberg som målsägandebiträde. 0700-100100.

I brottsbalken regleras allmänfarlig ödeläggelse i 13 kap.

3 § Den som åstadkommer explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller annan sådan ofärd och därigenom framkallar fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms för allmänfarlig ödeläggelse till fängelse i lägst två och högst åtta år.

Om brottet är mindre allvarligt, döms till fängelse i lägst ett och högst tre år.

Om brottet är grovt, döms för grov allmänfarlig ödeläggelse till fängelse på viss tid, lägst sex och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen inneburit fara för flera människor eller för egendom av särskild betydelse eller annars varit av särskilt farlig eller allvarlig art. Lag (2023:257).

Om du har utsatts för brott har du rätt till skadestånd och ett målsägandebiträde.

Ring mig. Jag hjälper dig!