Hoppa till innehåll

Målsägandebiträde

Har du eller någon du känner blivit utsatt för ett brott?

Då kan du eller din vän ha rätt till ett målsägandebiträde som hjälper dig hos polisen och i domstol. Är det ett barn (under 18 år) som är brottsoffer så kallas ombudet för en särskild företrädare för barn.

Målsägandebiträdet hjälper brottsoffret inför och vid polisförhör och inför och vid rättegången. Målsägandebiträdet kan hjälpa brottsoffret att yrka skadestånd från gärningspersonen och även biträda åtalet, vilket innebär att målsägandebiträdet arbetar för att få gärningspersonen dömd.

Martin Cullberg har mycket stor erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde och är van att hjälpa personer som har blivit utsatta för brott. När jag jobbar som målsägandebiträde så försöker jag vara så aktiv som möjligt i utredningen och se till så att eventuella luckor för försvaret täpps till. Eftersom jag har jobbat som försvarsadvokat i 17 år har jag en unik möjlighet att förutse hur försvaret kommer läggas upp och försöka se till så att taktiken inte lyckas.

Ett målsägandebiträde kan förordnas (utses) av domstolen i vissa fall.

Vid brott enligt 6 kap. brottsbalken, alltså sexualbrott, (om det inte är uppenbart att målsäganden (brottsoffret) saknar behov av ett målsägandebiträde). Martin Cullberg jobbar som målsägandebiträde vid oaktsam våldtäkt, våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt sexuellt övergrepp, oaktsamt sexuellt övergrepp etc.

Vid brott enligt 3 kap. brottsbalken, alltså brott mot liv eller hälsa där fängelse kan följa (mord, dråp, misshandel, vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom, framkallande av fara för annan och försök, förberedelse och stämpling till vissa av brotten om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden har behov av ett sådant biträde).

Vid brott enligt 4 kap brottsbalken, alltså brott mot frihet och frid där fängelse kan följa (människorov, människohandel, människoexploatering, olaga frihetsberövande, barnfridsbrott, olaga tvång, grov fridskräninkning, grov kvinnofridskränkning, olaga förföljelse, äktenskapstvång, barnäktenskapsbrott, vilseledande till äktenskapsresa, hedersförtryck, olaga hot, hemfridsbrott, kränkande fotografering, olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång, ofredande, uppmaning till självmord, oaktsam uppmaning till självmord, brytande av post- eller telehemlighet, dataintrång och försök, förberedelse och stämpling till vissa av brotten).

Vid brott enligt 8 kap. 5 eller 6§§ brottsbalken, alltså rån och grovt rån, eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott.

Man kan också ha rätt till målsägandebiträde vid annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av ett sådant biträde.

Har du frågor kring ett brott du utsatts för? Vill du anlita Martin Cullberg som målsägandebiträde? Ring Martin Cullberg på 0700-100100.