Hoppa till innehåll

Mordbrand – Målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för mordbrand och behöver ett målsägandebiträde?

RING ADVOKAT MARTIN CULLBERG! 0700-100100

Mordbrand och grov mordbrand återfinns i brottsbalkens 13 kap om allmänfarliga brott.

MORDBRAND OCH GROV MORDBRAND

1 § Om någon anlägger brand, som innebär fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms för mordbrand till fängelse, lägst två och högst åtta år.

Är brottet mindre allvarligt, döms till fängelse, lägst ett och högst tre år. Lag (1993:207).

2 § Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, döms för grov mordbrand till fängelse på viss tid, lägst sex och högst arton år, eller på livstid.

Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om branden anlagts i tättbebyggt samhälle, där den lätt kunde sprida sig, eller annars inneburit fara för flera människor eller för egendom av särskild betydenhet. Lag (2009:396).