Hoppa till innehåll

Sexualbrott

Är du misstänkt för våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, sexuellt ofredande eller liknande brott och behöver en försvarsadvokat?

Har du blivit utsatt för våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande eller liknande brott och behöver ett målsägandebiträde?

RING OSS! VI HJÄLPER DIG!

Brotten i sjätte kapitlet Brottsbalken innefattar sexualbrott, vilket avser brott där någon mot en annan persons vilja utsätter den för handlingar av sexuell natur.

Att bli misstänkt för ett allvarligt sexualbrott är bland de mest stigmatiserande anklagelser som finns. På motsvarande sätt är gärningarna bland de mest avskyvärda som kan utföras, särskilt då det är barn som är offer.

Oavsett om du är misstänkt för brott eller har blivit utsatt för brott behöver du hjälp av en specialist. Hanteringen av sexualbrott innefattar känsliga avväganden och en oerfaren eller oskicklig försvarsadvokat eller målsägandebiträde kan ställa till mer skada än nytta.

I Brottsbalken anges följande rörande våldtäkt.

6 kap. 1 § Brottsbalken

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation.

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.