Hoppa till innehåll

Brott mot frihet och frid

Är du misstänkt för människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång, grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning?

Har du blivit utsatt för människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång, grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning?

RING OSS! VI HJÄLPER DIG!

Brotten i 4:e kapitlet brottsbalken innefattar gärningar där en person med våld eller hot frihetsberövar någon eller tvingar en annan person att göra eller tåla någon mot dennes vilja.

Mellan människorov och olaga frihetsberövande skiljer straffsatserna betydligt. Människorov kan ge livstidsstraff medan maxstraffet för ett olaga frihetsberövande är 10 år. Normalt ligger dock straffet för båda gärningarna betydligt lägre. Det är inte ovanligt att mål där åklagaren åtalar för människorov slutar med en dom på olaga frihetsberövande, eftersom det är svårt för åklagaren att visa vad den tilltalade hade för uppsåt vid själva frihetsberövandet.

Om åklagaren inte kan visa att den tilltalade hade för avsikt att skada denne, att tvinga denne till något eller att utöva utpressning redan vid bortförandet så blir det istället aktuellt att bedöma om gärningen är ett olaga frihetsberövande.