Hoppa till innehåll

Människorov, olaga frihetsberövande eller grov kvinnofridskräning – Målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång, grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning?

RING OSS! VI HJÄLPER DIG!

Brotten i 4:e kapitlet brottsbalken avser gärningar där en person med våld eller hot frihetsberövar någon eller tvingar en annan person att göra eller tåla något mot dennes vilja.

Mellan människorov och olaga frihetsberövande skiljer straffsatserna betydligt. Människorov kan ge livstidsstraff. Maxstraffet för ett olaga frihetsberövande är 10 år. Normalt ligger dock straffet för båda gärningarna betydligt lägre. Skillnaden ligger i om åklagaren kan visa vad den tilltalade hade för uppsåt (avsikt) vid själva frihetsberövandet.

Om avsikten var att skada offret, att tvinga offret till något eller att utöva utpressning redan vid bortförandet så är det människorov. Annars är gärningen ett olaga frihetsberövande.

Läs mer om skadestånd vid människorov, olaga frihetsberövande och grov kvinnofridskränkning på Brottsoffermyndighetens referatsamling med ersättning för gärningar efter juli 2022.