UTSATT FÖR BROTT?

Om du blivit utsatt för brott som kan ge fängelse för gärningsmannen eller om det är ett sexualbrott har du ofta rätt till att få ett målsägandebiträde.

Ett målsägandebiträde har expertkunskap rörande skadeståndsfrågor i brottmål och hjälper brottsoffer med att driva ett skadeståndsanspråk i en rättegång. Målsägandebiträdet är även med vid förhör och vid rättegången, och kan hjälpa åklagaren att i rättegången få den tilltalade dömd för brott.

Martin Cullberg åtar sig undantagsvis uppdrag som målsägandebiträde.  Han har stor erfarenhet av att hjälpa brottsoffer så att de känner sig skyddade och stöttade genom hela rättsprocessen. Martin tillåter inte att någon behandlar hans klienter illa.

Det som gör Martin Cullberg till ett extra bra målsägandebiträde är att han i huvudsak jobbar som försvarsadvokat. Han vet vilken taktik försvarsadvokaten kan använda, vilka frågor som är viktiga att ställa och vad som inte får missas i polisutredningen.

Är du inte nöjd med det målsägandebiträde som du har fått förordnat av tingsrätten kan du ofta begära att få byta till en advokat Martin Cullberg.

Ring Martin så hjälper han dig!