Hoppa till innehåll

Tjänster

Misstänkt för brott?

Om du är kallad på förhör hos polisen kan det vara bra att känna till att du, om du är eller blir misstänkt för brott som har fängelse i straffskalan, oftast har rätt till en offentlig försvarare (se nedan).

Det kan vara klokt att ringa till polisen innan förhöret och säga att du vill ha en särskild advokat som offentlig försvarare. Du har rätt att begära vem som helst. Kan advokaten åta sig uppdraget så förordnar domstolen den advokaten till dig, vilket något förenklat innebär att staten betalar advokatens kostnader.

När du fått en offentlig försvarare kan ni prata igenom ärendet innan förhöret så du vet hur det går till på ett polisförhör och även få råd om ärendet från advokaten.

Offentlig försvarare

Du har rätt till en offentlig försvarare om du är anhållen eller häktad eller om du är misstänkt för ett brott som kan ge minst sex månaders fängelse.

Du kan även ha rätt till försvarare om det:

  •  behövs med hänsyn till utredningen kring brottet
  •  finns risk för att du döms till allvarligare straff än böter eller villkorlig dom eller en kombination av dem
  •  behövs med hänsyn till dina personliga förhållanden eller vad målet rör.

En försvarsadvokat är med dig på polisförhör och kan hela tiden ge dig råd om ditt ärende så du känner dig trygg. Advokaten läser polisens förundersökning och kan även själv vidta utredningsåtgärder eller begära att polisen gör det. Advokaten är även med och hjälper dig inför och under en eventuell rättegång och försvarar dig mot åklagarens påståenden.

Som huvudregel betalar staten advokatens kostnader, och bara om du har inkomst över ett visst belopp kan du behöva betala hela eller delar av kostnaderna

Privat försvarare

Om du vill anlita en advokat för ett specifikt uppdrag kan du anlita en privat försvarare och du får då stå för kostnaderna för advokaten själv, om du inte blir frikänd.

Det kan finnas flera skäl att anlita en privat försvarare. Det kan vara inför ett polisförhör där du inte vill att det ska bli en offentlig uppgift att du anlitar en advokat, att domstolen inte förordnar den du begärt som offentlig försvarare eller att du redan har en offentlig försvarare som du är missnöjd med men som domstolen inte vill byta ut.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde har expertkunskap rörande skadeståndsfrågor i brottmål och hjälper brottsoffer med att driva ett skadeståndsanspråk i en rättegång. Målsägandebiträdet är även med vid förhör och vid rättegången, och kan hjälpa åklagaren att i rättegången få den tilltalade dömd för brott.

När vi jobbar som målsägandebiträden är vi alltid aktiva i utredningen och ser till så att målsägandens intressen blir tillvaratagna. Vi går igenom förundersökningen och gör en bedömning av bevisningens styrka. Om det går att förbättra utredningen i någon mån så lämnar vi förslag till utredarna om detta. Det viktigaste för oss är att du som brottsoffer ska känna dig trygg och att du har ett målsägandebiträde som kämpar för dig!

 

Lämna ett svar