Martin Cullberg

Martin Cullberg 

är advokat och är specialiserad på brottmål. Han arbetar som försvarsadvokat och åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde i mål om allvarlig brottslighet.

Efter arbete med affärsjuridik på advokatfirman Vinge under 2001 till 2003 valde Martin Cullberg att specialisera sig på brottmål och han har idag en gedigen erfarenhet som försvarsadvokat.

Brottmålskarriären inleddes med tingstjänstgöring på Stockholms tingsrätt mellan åren 2003 och 2004 och följdes av arbete som biträdande jurist på Försvarsadvokaterna Stockholm under åren 2004 till 2007. Därefter erbjöds Martin delägarskap i Advokatfirman Silbersky, där han var delägare under åren 2007 till 2012. I februari 2012 startade han Advokatbyrån Martin Cullberg AB.

Från augusti 2018 till och med maj 2020 har Martin Cullberg varit anlitad som expertkommentator i ”Efterlyst” på TV3.

Martin Cullberg har varit anlitad i ett flertal uppmärksammade mål:

Som försvarsadvokat för en person dömd för ett flertal mord. Tillsammans med advokat Thomas Olsson fick de klienten frikänd efter resning i flera fall.

Som försvarsadvokat för en person som frikändes för mord på en fyrabarnsmamma i Haninge , där riksåklagaren senare begärde resning till nackdel för klienten. Högsta domstolen avslog dock resningsansökan och klienten är därmed helt frikänd. En person dömdes till livstid för anstiftan till mordet.

Som försvarsadvokat för en av de misstänkta i bedrägerihärvan mot Allmänna Arvsfonden.

Som försvarsadvokat för en medlem i Red & White Crew som frikändes från grov misshandel vid en större rättegång rörande en konflikt med Outlaws.

Som försvarsadvokat för den påstådda huvudmannen i Sveriges största dopingmål.

Som försvarsadvokat för en medlem i Hells Angels som frikändes från grov misshandel, grovt rån och grov skadegörelse i en av de största mc-relaterade rättegångarna.

Som försvarsadvokat för en person i ”Playa-målet”, Sveriges största narkotikamål. Klienten frikändes på samtliga punkter som han inte erkänt.

Som försvarsadvokat för den påstådde skytten som frikändes för ett mord i Östberga.

Som försvarsadvokat för en medlem i Hells Angels som frikändes från grovt narkotikabrott.

Som försvarsadvokat för den påstådda huvudmannen i ett mål om utpressning och försök till grov mordbrand mot restaurang Grill.

Som försvarsadvokat för en av de misstänkta i det s.k. Assistansmålet i Södertälje tingsrätt.

Som försvarsadvokat för en av de misstänkta huvudmännen i det största bedrägerimålet i svensk rättshistoria. Klienten frikändes.

Som försvarsadvokat för en person misstänkt för mordförsök. Klienten frikändes av tingsrätten.

Som försvarsadvokat för en person misstänkt för mordförsök i två fall, grovt narkotikabrott i två fall, narkotikabrott, grovt penningtvättsbrott och grovt vapenbrott bl.a. Klienten frikändes i både tingsrätt och hovrätt från allt utom det grova vapenbrottet som han erkänt.

Som offentligt biträde åt en person misstänkt för mord i det s.k. Gica-målet, där en EU-migrant misshandlades till döds i Huskvarna. Åklagaren förde en bevistalan om mord, alternativt synnerligen grov misshandel mot klienten. Klienten, som medgav att han hade använt våld motsvarande en grov misshandel, frikändes helt i tingsrätten. Hovrätten ansåg att han gjort sig skyldig till en grov misshandel, men varken mord eller synnerligen grov misshandel.

Som försvarsadvokat åt en ung kvinna misstänkt för medhjälp till mord och grovt vapenbrott på Lidingö sommaren 2018. Klienten frikändes från medhjälp till mord och dömdes endast för grovt vapenbrott.

Som försvarsadvokat åt en person som påstås vara medlem i den s.k. ”dödspatrullen”, som dömts för ett grovt vapenbrott.

Som försvarsadvokat åt en person som påstås vara medlem i grupperingen ”Shottaz”, misstänkt för grovt vapenbrott och grovt häleri. Klienten blev frikänd från det grova vapenbrottet.

Martin Cullbergs arbetsspråk är svenska, engelska och spanska.

På fritiden ägnar sig Martin Cullberg åt träning (styrketräning, löpning, thaiboxning), hundträning (Mondioring), skytte (IPSC och långhåll) och jakt.

Tel kontor: 08-650 40 60
Mobil direkt: 0700-100100

OBS! Vi åtar oss inte uppdrag eller överklaganden per mail eller sms.