Generös lägenhetsinnehavare frias från narkotikabrott

By | News

Advokat Martin Cullberg företrädde en person misstänkt för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Personen friades i tingsrätten från det grova vapenbrottet, bestående i en överlåtelse av två AK-47 Kalasnikov, men dömdes för narkotikabrott. Försvaret överklagade domen och åberopade ny bevisning i hovrätten, där personen frikändes helt. Sammanfattningsvis ansåg hovrätten följande. Någon gömde bevisligen nästan 80 gram kokain i en dator i en lägenhet i stockholmstrakten. Även om mycket talar för att det är lägenhetsinnehavaren så är det utrett att bostaden användes av flera olika personer och eftersom ingen teknisk bevisning binder mannen till narkotikan frias han.

Åtal för stöld återkallat under rättegång

By | News

Två ungdomar åtalades för att ha begått en stöld ”tillsammans och i samförstånd”. Efter partsförhör i tingsrätten återkallade åklagaren åtalet mot advokat Rodney Humphreys klient, som därmed inte längre är brottsmisstänkt. Den medtilltalade dömdes.

Misstänkt för grovt narkotikabrott frisläppt

By | News

Två män misstänks för grovt narkotikabrott efter att ett större parti narkotika hittats i en lägenhet. Advokat Rodney Humphreys företräder lägenhetsinnehavaren, som släpptes efter en kortare tids häktning. Medmisstänkt i målet är fortsatt häktad.

Åtalad för dråpförsök döms för grov misshandel

By | News

Advokat Rodney Humphreys har försvarat en man som ursprungligen misstänktes för försök till mord och sedan åtalades för försök till dråp. Försvaret hävdade nödvärn samt förmildrande omständigheter och mannen dömdes av tingsrätten för det lindrigare brottet grov misshandel.

Åtalad för mordförsök döms istället för grov misshandel

By | News

Advokat Martin Cullberg var begärd som försvarare åt en person misstänkt för mordförsök. Personen hade skjutit målsäganden i två gånger med hagelgevär i magen på nära håll. Personen dömdes för grov misshandel av både tingsrätt och hovrätt till 3,5 års fängelse istället för de 8 år som åklagaren begärde.

Frikänd för mord vinner mot åklagaren i Högsta domstolen

By | News

Advokat Martin Cullberg företrädde en person misstänkt för mord på en person i Haninge 2010. Den misstänkte var häktad med restriktioner under 14 månader och dömdes av en oenig tingsrätt till livstids fängelse av nämndemännen. Svea hovrätt frikände klienten enhälligt och Högsta domstolen avslog åklagarens överklagande till Högsta domstolen. Efter att en person dömts till livstids fängelse för anstiftan till samma mord begärde åklagaren resning mot Martin Cullbergs klient. Högsta domstolen prövade resningsansökan och har idag avslagit den. Klienten är således slutligt frikänd.

Åtalad döms för olaga förföljelse (s.k. stalking)

By | News

Advokat Rodney Humphreys har agerat målsägandebiträde åt en man som varit utsatt för olaga förföljelse (s.k. stalking). Den misstänkte dömdes till fängelse och Rodney Humphreys klient tillerkändes skadestånd för kränkning samt sveda och värk.7