Martin Cullberg begärd som försvarare för presidenten i Saturdarah MC Stockholm. Misstanke om människorov m.m.

By 18 februari, 2019News

Målet handläggs av Örebro tingsrätt.