Hoppa till innehåll

Gräns mellan innehav för eget bruk och överlåtelse

Fråga: Var går linjen mellan innehav av narkotika för eget bruk och när det anses vara avsett för försäljning? Hur skiljer sig straffen?

Svar: Bedömningen om narkotikan innehafts för eget bruk eller varit avsedd för försäljning görs utifrån samtliga omständigheter i utredningen. Ju större mängd narkotika det handlar om, desto större är sannolikheten att det är fråga om ett innehav i försäljningssyfte eller överlåtelsesyfte som det kallas. Domstolen tittar på den misstänktes person, vilka kontakter denne har haft, hur narkotikan anträffats, hur narkotikan förpackats, om det finns försäljningslistor, förpackningsmaterial, vågar, telefontrafik etc som kan visa i vilket syfte narkotikan innehafts. Straffet skiljer sig på så sätt att det för innehav i överlåtelsesyfte i princip är uteslutet med bötesstraff (som är ett vanligt straff för innehav av mindre mängder för eget bruk). Det kan vara värt att notera att det är en överlåtelse i lagens mening att ge narkotika till en kamrat, trots att man inte tar betalt. Advokatbyrån Martin Cullberg har stor erfarenhet av att försvara personer misstänkta för alla former av narkotikabrott och har varit försvarsadvokater i de största narkotikamålen i Sverige. Vi jobbar över hela Sverige när det gäller grova narkotikabrott och åtar oss försvararuppdrag oavsett vem klienten är.