Vad går gränserna för barnmisshandel? Får man (förälder, lärare) dra ett barn lätt i håret eller nypa det i örat?

By | Okategoriserade

Det finns inget brott som heter barnmisshandel i sig, utan det är samma regler för misshandel som gäller för misshandel mot barn. Om man orsakar kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd så är det misshandel. Man får alltså inte dra ett barn i håret eller nypa det i örat, då det typiskt sett förorsakar smärta.

Jag har en väninnna som förändrats sedan hon träffade sin nya man. Förr var hon utåtriktad, glad och väldigt social. Numera så sitter hon mest hemma och hon är vädldgt låg och nedstämd. Vid en gemensam middag så fick hennes man ett rejält raseriutbrott, kastade ett glas efter henne och skrek en massa otäcka saker. Jag vet inte om han fysisk slår min vännina, men jag har hört om något som heter psykisk misshandel. Hur definieras det och finns det något straff för sådan?

By | Okategoriserade

Psykisk misshandel är inget brott i sig om det inte innefattar hot, förolämpning eller ofredanden. Det du beskriver är dock ofta ett led i en nedbrytande process där mannen (i det här fallet) ofta misshandlar, hotar och/eller kränker kvinnan under en längre tid. Då är det ett brott som heter grov kvinnofridskränkning. Det har en straffskala på mellan nio månader och sex års fängelse.

Jag har hyrt en bostad i andrahand under en längre tid i Stockholm för 18 000 kronor i månaden. Bostaden har ett rum och kök och jag tycker att summan är orimligt hög – åtminstone då jag talat med andra i samma situation. Hur kan jag gå vidare och är det möjligt att få pengar tillbaka retroaktivt?

By | Okategoriserade

Om du har blivit lurad (”vilseledd”) av motparten och det kan bevisas, så kan den personen kanske åtalas för bedrägeri och du kan då ha en möjlighet att få tillbaka en del av pengarna i form av skadestånd. Det krävs dock rätt speciella omständigheter för att anse en sådan situation som bedrägeri. Typiskt sett så kan det vara så att den person du hyrt lägenheten av inte har rätt att hyra ut den och att du därför blir av med förskottsinbetalda hyror. Det är en vanligare form av bedrägeri när det gäller lägenheter.

Om en svensk medborgare misstänks för ett narkotikabrott i ett annat land – exempelvis Thailand – hur ser försvaret ut? Är den svenska ambassaden och en svensk advokat inblandad eller sköts allting i- och av advokater i det land där brottet ägde rum? Hur stor är chansen att få sitta av det eventuella straffet i Sverige? Åtar du dig att försvara svenska medborgare i utlandet?

By | Okategoriserade

Om personen grips av polisen i landet där brottet begicks och ärendet inte har internationell koppling så kommer allt hanteras i det land där brottet begicks. Svenska ambassaden blir inblandad, men någon svensk advokat utses inte, så länge det inte är fråga om utlämning till Sverige. Sverige har avtal med vissa länder om avtjänande av fängelsestraff, så finns det ett avtal kan det finnas en möjlighet att en del av straffet kan avtjänas i Sverige.

Jag försvarar bara personer som är aktuella i det svenska rättssystemet. Med det menar jag även folk som sitter frihetsberövade utomlands, men som begärts utlämnade till Sverige för utredning.

Rätten till tystnad som misstänkt

By | Okategoriserade

Du vet säkert efter att ha sett på amerikanska filmer att polisen läser upp de s.k. Miranda Rights ”You have the right to remain silent… ” för en misstänkt. Vad inte så många vet är att detsamma gäller i Sverige.

Om du blir misstänkt för brott så har du en absolut rätt att vara tyst. Du behöver inte svara på en enda fråga. I många fall kan det vara klokt att diskutera misstankarna med sin offentliga försvarare innan man deltar i ett polisförhör, så du förstår vad som påstås. Polisen ska, precis som i filmerna, upplysa dig innan förhöret påbörjas att du har rätt att vara tyst och sen är det upp till dig att välja hur du vilja genomföra förhöret.

Om du blir kallad på förhör så kontakta oss i förväg! Vi hjälper dig!

Vad har man för rättigheter som anhållen?

By | Okategoriserade

När polisen  griper en misstänkt för ett brott anmäls gripandet till åklagare och polisen håller förhör med den misstänkte, ett s.k. 24:8-förhör (namnet kommer från var regeln kring förhöret hittas i Rättegångsbalken). Efter förhöret beslutar åklagaren om den misstänkte ska anhållas, det vill säga vara fortsatt frihetsberövad, eller om han eller hon ska försättas på fri fot.

Om den misstänkte anhålls har åklagaren tre dagar på sig att vända sig till domstol för att begära att den misstänkte ska häktas. Annars släpps den misstänkte.

När du blir anhållen har du sedan den 1 juni 2014, en ovillkorlig rätt att på din begäran (du eller din advokat måste be om det själv!), ta del av de omständigheter som ligger till grund för anhållandet. Det innebär lite förenklat att polisen ska upplysa dig om vad i utredningen som gör att du ska vara anhållen. Det material som presenteras måste vara tillräckligt för att motivera ett anhållningsbeslut. Du har även rätt att ta del av material som talar till din fördel! Syftet med regeln är att du som misstänkt ska ha en möjlighet att försvara dig.

Blir du anhållen ska du få ett skriftligt dokument med dina rättigheter angivna.

Har du frågor om hur det fungerar när man är anhållen är du välkommen att kontakta oss! Vi hjälper dig!

Straff för en kurir?

By | Okategoriserade

Fråga: Hur långt straff kan man vänta sig om man blir ertappad som ”knarkkurir”? Är det enligt er uppfattning vanligt att människor utnyttjas som knarkkurirer utan att veta om det?

Svar: De senaste åren har straffen för narkotikabrott förändrats rejält. Domstolarna tar numer i mycket större utsträckning hänsyn till vilken roll den misstänkte haft i hanteringen. En person som enbart haft rollen som kurir kan i vissa fall dömas till halva straffet som huvudmannen döms till, trots att de är misstänkta för samma mängd narkotika. Generellt sett ska man inte kunna dömas till mer än 5 års fängelse om man enbart varit kurir, oavsett vilken sort och mängd narkotika man hanterat, så länge som det är frågan om en gärning. Om det är flera narkotikabrott så kan straffet givetvis bli högre. Advokatbyrån Martin Cullberg har stor erfarenhet av att försvara personer misstänkta för alla former av narkotikabrott och har varit försvarsadvokater i de största narkotikamålen i Sverige. Vi jobbar över hela Sverige när det gäller grova narkotikabrott och åtar oss försvararuppdrag oavsett vem klienten är.

Nödvärn

By | Okategoriserade

Fråga: Hur mycket våld har man rätt att använda i självförsvar om man blir överfallen, utan att riskera att själv bli misstänkt/åtalad för misshandel? Han ni något exempel på ett fall där självförsvaret gått för långt?

Svar: Regleringen av nödvärn, eller ”självförsvar”, finns i Brottsbalkens 24 kapitel. I 1§ stadgas att nödvärnsrätten ger oss alla en rätt att använda våld för att avbryta ett pågående eller överhängande brottsligt angrepp mot en person eller mot egendom, när någon begår hemfridsbrott (vägrar lämna ens bostad efter tillsägelse) och i några andra fall.
Tanken med lagen är att man ska ha rätt att försvara sig eller skydda sin egendom utan att bli dömd för brott om man använder våld. Det väsentliga är att våldet inte är uppenbart oförsvarligt. För att bedöma om våldet är uppenbart oförsvarligt tar man hänsyn till omständigheterna kring gärningen, dvs antalet personer som attackerar en, om de är beväpnade eller inte och hur stor skada som hade skett om angreppet inte hade avvärjts.
Generellt sett så har en person med nödvärnsrätt en relativt bred marginal till sin fördel när man bedömer agerandet. Det kan vara tillåtet att möta våld med grövre våld om omständigheterna kräver det. T.ex. skulle det kunna vara tillåtet att hota med en kniv om det är flera obeväpnade personer som omringar en och hotar att misshandla en. Det kan finnas situationer när det är tillåtet att använda skjutvapen om man möts av vapen.
Det finns en stor mängd exempel på när självförsvar gått för långt och personer har dömts. I 24 kapitlet 6 § Brottsbalken finns också en regel för just när man gått över gränsen för nödvärnsrätten. Då kan gärningen ändå vara ansvarsfri (att man inte döms för brott) om det föreligger så kallad nödvärnsexcess. Man har då gått över gränsen, men på grund av omständigheterna ”svårligen kunnat besinna sig”. Den här regeln kan tillämpas när en person t.ex. varit utsatt för långvarig psykisk press av angriparen eller upplevt angreppet som extremt allvarligt.
Regeln om nödvärnsexcess är den enda regeln i svensk straffrätt där berusning kan åberopas som en omständighet som medfört att den som försvarat sig använt för mycket våld i självförsvar. Enkelt uttryckt kan man säga att ingen ska behöva räkna med att bli angripen och det faktum att man på sin fritid kan vara berusad ska inte drabba en negativt om någon valt att angripa en. Advokatbyrån Martin Cullberg har stor erfarenhet av att både försvara personer misstänkta för alla former av misshandel och hjälpa personer som utsatts för misshandel. När det gäller grov misshandel eller synnerligen grov misshandel kan vi åta oss uppdrag över hela Sverige.

Bevisning vid huliganbråk

By | Okategoriserade

Fråga: Man läser ofta om fotbollsmatcher där huliganbråk leder till misshandel. Jag var själv i närheten av en sådan situation på en match i Göteborg nyligen. Men dessa fall verkar sällan leda till åtal och rättegång. Vad beror det på?

Svar: Det beror framför allt på att det är svårt för polisen att bevisa identiteten på de inblandade, eftersom de sällan grips på plats. Normalt sett jobbar polisen utifrån filmer från övervakningskameror och mobiltelefoner och om det inte är löpande film från misshandelstillfället till dess att man tydligt ser ett ansikte eller ett gripande är det lätt att inse att det finns en risk för förväxling, vilket är den givna försvarslinjen om polisen lyckas bevisa att den misstänkte varit på plats. Advokatbyrån Martin Cullberg har stor erfarenhet av att både försvara personer misstänkta för alla former av misshandel och hjälpa personer som utsatts för misshandel. När det gäller grov misshandel eller synnerligen grov misshandel kan vi åta oss uppdrag över hela Sverige.

Återfall i brott

By | Okategoriserade

Fråga: Om jag dömts för misshandel tidigare – kommer detta att ligga mig i fatet och kommer jag att få ett hårdare straff om jag döms för misshandel ytterligare en gång?

Svar: Det beror på. Ju längre tid som går från det första tillfället till det andra, desto mindre betydelse har återfallet. Efter en period på ca 5 år blir den tidigare misshandeln i princip obetydlig. Är det återfall i närtid så kan det medföra att du får ett hårdare straff. Om du tidigare dömts till fängelse och blivit villkorligt frigiven sista tredjedelen av straffet, så kan den villkorliga frigivningen förverkas och läggas på det nya fängelsestraffet. En förutsättning för förverkande av villkorlig frigivning är att det nya brottet begåtts inom prövotiden från frigivningen av det första brottet. Advokatbyrån Martin Cullberg har stor erfarenhet av att både försvara personer misstänkta för alla former av misshandel och hjälpa personer som utsatts för misshandel. När det gäller grov misshandel eller synnerligen grov misshandel kan vi åta oss uppdrag över hela Sverige.

Är det förmildrande att man var full eller påverkad?

By | Okategoriserade

Fråga: Påverkas straffet om man är påverkad av alkohol eller droger när man begår ett rån?

Svar: Nej, straffet påverkas generellt sett inte om man är påverkad av alkohol eller droger. I Sverige bygger strafflagstiftningen på att man får ansvara för sina gärningar oavsett om man är påverkad eller inte, så länge som man själv valt att bli påverkad. I vissa extremfall, där en person får en extrem och oväntad reaktion på ett preparat kan det få betydelse vid bedömningen, men det är mycket ovanligt.

En annan sak är att en missbrukare som begår rån kan dömas till en skyddstillsyn med någon form av behandling om det visar sig att det är missbruket som är själva roten till problemet och personen är motiverad att söka behandling. Advokatbyrån Martin Cullberg har stor erfarenhet av att försvara personer misstänkta för alla former av rån, stölder och andra tillgreppsbrott. Vi har även hjälpt många personer som varit utsatta för rån eller stölder så att de har fått skadestånd för vad de utsatts för. Vid grova rån åtar vi oss uppdrag över hela Sverige.

Gräns mellan innehav för eget bruk och överlåtelse

By | Okategoriserade

Fråga: Var går linjen mellan innehav av narkotika för eget bruk och när det anses vara avsett för försäljning? Hur skiljer sig straffen?

Svar: Bedömningen om narkotikan innehafts för eget bruk eller varit avsedd för försäljning görs utifrån samtliga omständigheter i utredningen. Ju större mängd narkotika det handlar om, desto större är sannolikheten att det är fråga om ett innehav i försäljningssyfte eller överlåtelsesyfte som det kallas. Domstolen tittar på den misstänktes person, vilka kontakter denne har haft, hur narkotikan anträffats, hur narkotikan förpackats, om det finns försäljningslistor, förpackningsmaterial, vågar, telefontrafik etc som kan visa i vilket syfte narkotikan innehafts. Straffet skiljer sig på så sätt att det för innehav i överlåtelsesyfte i princip är uteslutet med bötesstraff (som är ett vanligt straff för innehav av mindre mängder för eget bruk). Det kan vara värt att notera att det är en överlåtelse i lagens mening att ge narkotika till en kamrat, trots att man inte tar betalt. Advokatbyrån Martin Cullberg har stor erfarenhet av att försvara personer misstänkta för alla former av narkotikabrott och har varit försvarsadvokater i de största narkotikamålen i Sverige. Vi jobbar över hela Sverige när det gäller grova narkotikabrott och åtar oss försvararuppdrag oavsett vem klienten är.

Kortbedrägerier – varför är det så få som döms?

By | Okategoriserade

Fråga: Kortbedrägerier på nätet fortsätter öka. Men hur ofta ställs egentligen personer som ägnar sig åt denna typ av brottslighet till svars? Får Advokatbyrån Martin Cullberg in många sådana mål?

Svar: Bedrägerier i alla former är svåra att utreda för polisen. Utredning av bedrägerier är ofta resurskrävande och tar lång tid. Polisen har begränsade resurser att kunna hantera dessa utredningar som allt oftare sker med hjälp av Internet.

Svårigheterna med bedrägerier över Internet är att det är svårt att bevisa vem som suttit bakom tangentbordet eller som använt t.ex. en inloggningsdosa till ett bankkonto, eftersom gärningsmännen ofta använder falska identiteter och ”målvakter” med konton som tar emot de brottsligt åtkomna pengarna. Målvakten tar ut pengarna och lämnar dem till gärningsmannen som då inte lämnar några spår. Advokatbyrån Martin Cullberg har stor erfarenhet av att försvara personer misstänkta för alla former av bedrägerier. Vid grova bedrägerier kan vi åta oss uppdrag över hela Sverige.

Skillnad mellan rån och stöld

By | Okategoriserade

Fråga: Vad är skillnaden mellan rån och stöld, rent juridiskt? Och hur skiljer sig straffen åt för dessa brottstyper?

Svar: Skillnaden mellan rån och stöld är att vid rån så har den misstänkte använt sig av våld eller hot för att ta eller behålla egendomen.

Straffen mellan rån och stöld skiljer sig rejält. För rån är straffet i Brottsbalken från ett år till sex år. För grovt rån är straffet mellan fyra år och tio år. För stöld är straffet fängelse upp till två år. För grov stöld är straffet sex månader till sex år. Advokatbyrån Martin Cullberg har stor erfarenhet av att försvara personer misstänkta för alla former av rån, stölder och andra tillgreppsbrott. Vi har även hjälpt många personer som varit utsatta för rån eller stölder så att de har fått skadestånd för vad de utsatts för. Vid grova rån åtar vi oss uppdrag över hela Sverige.

Nätfiske – utredning och straff

By | Okategoriserade

Fråga: Min mejlbox är full av meddelanden från personer som har ”sjuka släktingar” eller andra problem och ber mig skicka pengar till diverse konton. Mejlen hamnar direkt i papperskorgen, men jag undrar ändå: är det vanligt att den här typen av ”nätfishing” hamnar i rätten och vilka straff är aktuella?

Svar: Nej det är ganska ovanligt att sådana mål går till rättegång, eftersom de ofta är mycket komplicerade att utreda och kräver stora resurser. Det är inte ovanligt att man använt servers och konton i andra länder, dolt sina identiteter och använt olika former av kryptering av hårddiskar. Eftersom det är brott som typiskt sett drabbar ett mycket stort antal människor tar även förhör med alla dessa lång tid att genomföra. Straffen för bedrägerier är generellt sett ganska låga i Sverige. Grova bedrägerier med flera miljoner i brottsutbyte kan ge mellan tre och fyra års fängelse i allvarliga fall, oftast döms de inblandade till kortare straff eller för vård av t.ex. spelmissbruk. Det vanligaste är att polisen får tag på de s.k. målvakterna, som ställt upp med bankkonton och inte de som ligger bakom själva brottsplanen. Målvakterna får ofta kortare fängelsestraff på upp till åtta – tio månader i snitt. Advokatbyrån Martin Cullberg har stor erfarenhet av att försvara personer misstänkta för alla former av bedrägerier. Vid grova bedrägerier kan vi åta oss uppdrag över hela Sverige.

Vilken grad av misshandel?

By | Okategoriserade

Fråga: Jag har en anhörig som är misstänkt för misshandel, ett slag mot ansiktet. Det hela skedde på en krog i samband med ett ”svartsjukedrama” som urartade i handgemäng. Den slagna personen fick en skada på näsan, som i värsta fall måste opereras. Räknas detta som ringa eller grov misshandel och vilket straff kan det tänkas leda till?

Svar: Det låter som en misshandel av normalgraden om det handlar om ett eller ett fåtal slag, inga tillhyggen använts och det varit fråga om en-mot-en. Ett normalstraff för en tidigare ostraffad person brukar ligga på en villkorlig dom i förening med samhällstjänst 50 timmar (motsvarar fängelse en månad). Advokatbyrån Martin Cullberg har stor erfarenhet av att både försvara personer misstänkta för alla former av misshandel och hjälpa personer som utsatts för misshandel. När det gäller grov misshandel eller synnerligen grov misshandel kan vi åta oss uppdrag över hela Sverige.

Lurad på pengar – Kan jag anmäla?

By | Okategoriserade

Fråga: En gammal affärspartner bad mig stödja hans nya verksamhet med pengar. Jag gick in med 22 000 kr för att hjälpa en gammal vän. Nu har vi blivit ovänner eftersom det visat sig att han använt mina pengar till en helt annan typ av verksamhet som jag inte vill stödja. Jag tycker han har lurat mig, kan jag på juridisk väg få tillbaka mina pengar?

Svar: Du kan polisanmäla honom för bedrägeri om han lurat dig angående vad pengarna skulle användas till. Om han döms för bedrägeri har du möjlighet att kräva skadestånd av honom, så du får tillbaka dina pengar. Givetvis kan du även driva en civilprocess mot honom i domstol, där du stämmer honom på beloppet.

Straffvärde för Spice?

By | Okategoriserade

Fråga: Nätdroger är något som kommit under senare år. Finns det någon skillnad i straff mellan exempelvis innehav av Spice och vanligt Cannabis?

Svar: Straffrättsligt så anses Spice vara åtminstone lika farligt som Cannabis, och man tillämpar i princip samma straffskala för dessa droger. Advokatbyrån Martin Cullberg har stor erfarenhet av att försvara personer misstänkta för alla former av narkotikabrott och har varit försvarsadvokater i de största narkotikamålen i Sverige. Vi jobbar över hela Sverige när det gäller grova narkotikabrott och åtar oss försvararuppdrag oavsett vem klienten är.

Straff för grovt rattfylleri och drograttfylla

By | Okategoriserade

Fråga: En bekant till mig stoppades för grovt rattfylleri och hade dessutom 0.04g kokain i blodet. Räknas det som eget bruk och i så fall, kan det leda till fängelse eller något annat straff?

Svar: det är ett ringa narkotikabrott som ligger på bötesnivå. Det allvarliga brottet i sammanhanget är den grova rattfyllan, som typiskt sett ligger på en månads fängelse. Det ringa narkotikabrottet kommer inte ge ett särskilt bötesstraff, utan det blir fängelse för båda brotten. Advokatbyrån Martin Cullberg har stor erfarenhet av att försvara personer misstänkta för alla former av narkotikabrott och har varit försvarsadvokater i de största narkotikamålen i Sverige. Vi jobbar över hela Sverige när det gäller grova narkotikabrott och åtar oss försvararuppdrag oavsett vem klienten är.

Vad krävs för en övervakningskamera i en butik?

By | Okategoriserade

Fråga: Jag äger en kiosk som har utsatts för rån vid ett flertal tillfällen. Jag tror dessutom att det är samma personer som har rånat min lilla butik upprepade gånger, men polisen säger att bevis saknas. Jag funderat på att sätta upp en övervakningskamera, har jag rätt till det? Kan en advokat hjälpa mig med den frågan?

Svar: Du har rätt att sätta upp kamerabevakning i butiken, så länge som du gör en anmälan till länsstyrelsen i det län där kiosken ligger. Om kameran ska filma delar dit allmänheten inte har tillträde behöver du inte anmäla det. Du måste sätta upp tydliga skyltar som talar om för kunderna att butiken är kameraövervakad och kameran får inte filma utanför butiken.