Hoppa till innehåll

Nödvärn

Fråga: Hur mycket våld har man rätt att använda i självförsvar om man blir överfallen, utan att riskera att själv bli misstänkt/åtalad för misshandel? Han ni något exempel på ett fall där självförsvaret gått för långt?

Svar: Regleringen av nödvärn, eller ”självförsvar”, finns i Brottsbalkens 24 kapitel. I 1§ stadgas att nödvärnsrätten ger oss alla en rätt att använda våld för att avbryta ett pågående eller överhängande brottsligt angrepp mot en person eller mot egendom, när någon begår hemfridsbrott (vägrar lämna ens bostad efter tillsägelse) och i några andra fall.
Tanken med lagen är att man ska ha rätt att försvara sig eller skydda sin egendom utan att bli dömd för brott om man använder våld. Det väsentliga är att våldet inte är uppenbart oförsvarligt. För att bedöma om våldet är uppenbart oförsvarligt tar man hänsyn till omständigheterna kring gärningen, dvs antalet personer som attackerar en, om de är beväpnade eller inte och hur stor skada som hade skett om angreppet inte hade avvärjts.
Generellt sett så har en person med nödvärnsrätt en relativt bred marginal till sin fördel när man bedömer agerandet. Det kan vara tillåtet att möta våld med grövre våld om omständigheterna kräver det. T.ex. skulle det kunna vara tillåtet att hota med en kniv om det är flera obeväpnade personer som omringar en och hotar att misshandla en. Det kan finnas situationer när det är tillåtet att använda skjutvapen om man möts av vapen.
Det finns en stor mängd exempel på när självförsvar gått för långt och personer har dömts. I 24 kapitlet 6 § Brottsbalken finns också en regel för just när man gått över gränsen för nödvärnsrätten. Då kan gärningen ändå vara ansvarsfri (att man inte döms för brott) om det föreligger så kallad nödvärnsexcess. Man har då gått över gränsen, men på grund av omständigheterna ”svårligen kunnat besinna sig”. Den här regeln kan tillämpas när en person t.ex. varit utsatt för långvarig psykisk press av angriparen eller upplevt angreppet som extremt allvarligt.
Regeln om nödvärnsexcess är den enda regeln i svensk straffrätt där berusning kan åberopas som en omständighet som medfört att den som försvarat sig använt för mycket våld i självförsvar. Enkelt uttryckt kan man säga att ingen ska behöva räkna med att bli angripen och det faktum att man på sin fritid kan vara berusad ska inte drabba en negativt om någon valt att angripa en. Advokatbyrån Martin Cullberg har stor erfarenhet av att både försvara personer misstänkta för alla former av misshandel och hjälpa personer som utsatts för misshandel. När det gäller grov misshandel eller synnerligen grov misshandel kan vi åta oss uppdrag över hela Sverige.