Hoppa till innehåll

Om en svensk medborgare misstänks för ett narkotikabrott i ett annat land – exempelvis Thailand – hur ser försvaret ut? Är den svenska ambassaden och en svensk advokat inblandad eller sköts allting i- och av advokater i det land där brottet ägde rum? Hur stor är chansen att få sitta av det eventuella straffet i Sverige? Åtar du dig att försvara svenska medborgare i utlandet?

Om personen grips av polisen i landet där brottet begicks och ärendet inte har internationell koppling så kommer allt hanteras i det land där brottet begicks. Svenska ambassaden blir inblandad, men någon svensk advokat utses inte, så länge det inte är fråga om utlämning till Sverige. Sverige har avtal med vissa länder om avtjänande av fängelsestraff, så finns det ett avtal kan det finnas en möjlighet att en del av straffet kan avtjänas i Sverige.

Jag försvarar bara personer som är aktuella i det svenska rättssystemet. Med det menar jag även folk som sitter frihetsberövade utomlands, men som begärts utlämnade till Sverige för utredning.