Hoppa till innehåll

Straff för en kurir?

Fråga: Hur långt straff kan man vänta sig om man blir ertappad som ”knarkkurir”? Är det enligt er uppfattning vanligt att människor utnyttjas som knarkkurirer utan att veta om det?

Svar: De senaste åren har straffen för narkotikabrott förändrats rejält. Domstolarna tar numer i mycket större utsträckning hänsyn till vilken roll den misstänkte haft i hanteringen. En person som enbart haft rollen som kurir kan i vissa fall dömas till halva straffet som huvudmannen döms till, trots att de är misstänkta för samma mängd narkotika. Generellt sett ska man inte kunna dömas till mer än 5 års fängelse om man enbart varit kurir, oavsett vilken sort och mängd narkotika man hanterat, så länge som det är frågan om en gärning. Om det är flera narkotikabrott så kan straffet givetvis bli högre. Advokatbyrån Martin Cullberg har stor erfarenhet av att försvara personer misstänkta för alla former av narkotikabrott och har varit försvarsadvokater i de största narkotikamålen i Sverige. Vi jobbar över hela Sverige när det gäller grova narkotikabrott och åtar oss försvararuppdrag oavsett vem klienten är.